Myra Nirza Lumaban

Philippines

Game: ML
Role: multi-role
Interest: Gaming
Motto: walang nagsisimulang magaling at walang magaling na hindi naging mahina muna.

©2020 by Yesports Media Limited