116811870_180068800230058_33024317162958

CHEN SHENG-WEN

Taiwan

Game: Slam Dunk
IGN: 鈴木梨涼